Pandaaufzuchtzentrum in Chengdu, Sichuan
Sanxingdui Museum in Guanghan, Sichuan
Zhangjiajie Nationalparkanlage in Hunan
Zhangjiajie Nationalparkanlage in Hunan
Lijiang Fluss, Yangshuo, Guangxi